Februari 2016

 

 

VU Amsterdam: Recital bij lezing

4 February 2016 | Amsterdam | VU Hoofdgebouw, 16e verdieping,

Lezing: prof. dr. Gerard Boter (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
Muziek: Robbert Muuse, bariton, en Micha van Weers, piano 
Liederen van Julius Röntgen, Hans Krása en Viktor Ullmann

http://www.vu.nl

De figuur van Socrates heeft een nauwelijks te overschatten invloed gehad op het Westerse denken. Vooral het feit dat hij zijn principes trouw bleef tot aan de dood heeft bij velen bewondering gewekt. Het leven in overeenstemming met de deugd is volgens Socrates de enige manier om echt mens te worden. Daarbij heft hij het verschil tussen “goed voor een ander” en “goed voor jezelf” op. Het belang van de ander valt samen met het eigenbelang.

De stoïsche filosoof Epictetus (ca. 50 – ca. 130 na Chr.) was als slaaf geboren en wist dus uit de praktijk wat het betekent om slaaf te zijn. Eenmaal vrijgelaten stichtte hij een school in Nicopolis, in het noordwesten van Griekenland. In zijn filosofie speelt het begrip vrijheid een cruciale rol. Deugd is voor Epictetus het leven in overeenstemming met de natuur. Daarbij moet je onderscheid maken tussen wat wel en wat niet in je macht ligt. Wie de volmaakte deugd bereikt, is volmaakt vrij en daardoor volmaakt gelukkig. Voor Epictetus was Socrates het schoolvoorbeeld van de volmaakte filosoof. Doordat hij de dood niet probeerde te ontvluchten maar de gifbeker zonder aarzelen leegdronk, bewees hij dat de mens zich door de filosofie werkelijk kan bevrijden en van niemand afhankelijk is voor zijn geluk.

Recital: Songs of the Clown

15 February 2016 | Amsterdam | "Uilenburger Concerten" in Splendor,

Aanvang: 20.15 uur | Adres Splendor: Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

Robbert Muuse - bariton
Micha van Weers - piano

Micha van Weers en Robbert Muuse zochten een bijzonder programma bij elkaar van liederen uit het Interbellum.

Programma

Liederen van James Simon, Pavel Haas, Mario Castelnuovo Tedesco, Hans Krasa, Viktor Ullmann, Hans Gál, Joost Kleppe en Erich Korngold

Leo Smit Stichting